Сегодня парламентарии высылают харьковской мэрии предписание остановить строительство дороги и вырубку деревьев

Сегодня Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы ВР сегодня отправляет курьерской почтой свое решение на имя Харьковского городского совета. В этом решении парламентарии предписывают мэрии приостановить строительство дороги и вырубку деревьев в парке Горького. Об этом медиа группе «Объектив» сообщили в самом Комитете

Решение №74/1 Комитет принял 30 июня. На вопрос, обязан ли Харьковский горсовет выполнить предписание парламентариев, четкого ответа в Комитете не дали. Говорят: решение Комитета выполнятся должны, и, как правило, выполняются. При этом отмечают, что вопрос в парке Горького касается не самого сноса деревьев или строительства дороги, а процедуры принятия и исполнения этих решений. «Вопрос не столько в рубке леса, сколько в нарушении процедур», - сказали медиа группе «Объектив» в Комитете.

Письмо с решением Комитета придет в Харьков в начале следующей недели.

Публикуем решение полностью.

РІШЕННЯ
30 червня 2010 р. №74/1

Про дотримання вимог природоохоронного законодавства при будівництві дороги та інших споруд у парку ім. Горького в місті Харкові

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за участю представників Харківської міської ради, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Генеральної прокуратури України, громадських організацій розглянув ситуацію з дотриманням вимог природоохоронного законодавства при будівництві дороги та інших об'єктів у межах Центрального парку культури та відпочинку ім. Горького у м. Харкові (надалі - парк Горького).

При розгляді питання встановлено наступне.
Відповідно до рішення Харківської міської ради від 10.09.2008 р. № 226/08 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об'єктів» була надана згода на виділення у постійне користування земельних ділянок від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Білої Акації) загальною площею 9,9218 га; з них - 4, 1710 га під будівництво автодороги, інші - під будівництво готельного комплексу та апартаментів.
Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Харківській області було надано висновок від 26.02.2008 р. № 4-23-1010 про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 9,9218 га для будівництва та подальшої експлуатації готельного комплексу та апартаментів та влаштування автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Білої Акації) у м. Харкові, яким зазначено, що він набуває чинності за умов виконання певних природоохоронних вимог, зокрема, погодження проектно-кошторисної документації, врахування громадської думки шляхом проведення громадських слухань, проведення екологічної експертизи проекту будівництва тощо.
У зв'язку з невиконанням зазначених вимог та відповідно до листа Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30.05.2008 р. № 6924/21/10-08 Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Харківській області своїм листом від 04.06.2008 р. № 4-04-1827 визнало попередній висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки недійсним.
Наразі Управлінням Держкомзему у місті Харкові 26.05.2010 р. видано Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради Державні акти на право постійного користування земельними ділянками площею 3,8954 та 0,2756 га для будівництва автодороги.
Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на зазначених земельних ділянках загальною площею 4,1710 га від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Білої Акації), було складено міською комісією 27.04.2010 р. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області у погодженні акту обстеження від 18.05.2010 р. № 06-14-125 зазначило, що воно є дійсним тільки після виконання ряду природоохоронних вимог, зокрема, отримання позитивної оцінки державної екологічної експертизи проекту кошторисної документації, проведення громадських слухань та проведення озеленення території від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Білої Акації) крупномірним посадковим матеріалом дерев цінних порід. Зазначені природоохоронні вимоги не було виконано, однак виконавчий комітет Харківської міської ради своїм рішенням від 19.05.2010 р. № 156 надав дозвіл Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства на видалення 503 дерев на ділянці будівництва (за даними громадських екологічних організацій при здійсненні робіт ця кількість була значно перевищена).
Таким чином, в порушення Закону України «Про екологічну експертизу», статті 15 Закону України «Про інвестиційну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. № 1269 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи» роботи по проекту були розпочаті без позитивних висновків та погоджень органів охорони навколишнього природного середовища, до проведення експертизи робочого проекту будівництва.

Не дотримана відповідність документації на будівництво ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».
Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства робочий проект «Будівництво автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Білої Акації)» 4 червня 2010 року направлено на експертизу до Державного підприємства «Укрдержбудекспертиза», 8 червня 2010 року - до Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області.

За результатами аналізу отриманих матеріалів та проведеного обговорення Комітет вирішив:
1. Звернутися до Генеральної прокуратури України щодо перевірки відповідності вимогам природоохоронного законодавства та інших нормативно-правових актів Рішення Виконавчого комітету
Харківської міської ради від 19.05.2010 р №156 «Про видалення зелених насаджень на ділянці будівництва автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Білої Акації) у м. Харкові», в разі виявлення порушень винних притягнути до відповідальності.

2. Харківській міській раді:
1) звернути увагу на необхідність дотримання природоохоронного законодавства при видалені зелених насаджень у місті та реалізації проектів будівництва дороги та інших споруд у парку Горького;
2) призупинити діяльність із спорудження автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Білої Акації) до отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи та комплексної державної експертизи робочого проекту будівництва;
3) призупинити вирубку зелених насаджень у парку Горького та забезпечити виконання природоохоронних вимог, визначених погодженням Державного управління охорони навколишнього природного середовища від 18.05.2010 р. №06-14-125;
4) надати Комітету інформацію щодо підтвердження скасування Рішення міськради щодо виділення земельних ділянок під будівництво готельного комплексу та апартаментів;
5) прийняти рішення щодо встановлення термінів та виділення коштів для проведення озеленення території від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Білої Акації) посадковим матеріалом дерев цінних порід;
6) уточнити розрахунок відновної вартості 503 дерев різного породного та якісного стану, що підлягають видаленню, та сплатити реальну відновну вартість зелених насаджень;
7) не допускати в подальшому проведення будь-яких робіт, пов'язаних із видаленням зелених насаджень, без відповідної дозвільної документації, отримання позитивної оцінки державної екологічної експертизи, проведення громадських слухань та інформування населення через засоби масової інформації про відсутність негативного впливу на стан довкілля.

3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища:
1) провести службову перевірку правомірності дій органів охорони навколишнього природного середовища щодо надання погоджень та висновків з питань надання земельних ділянок під будівництво, видалення зелених насаджень та інших, що стосуються питань будівництва автодороги; в разі виявлення порушень винних притягти до відповідальності;
2) вжити заходів до безумовного дотримання природоохоронного законодавства при спорудженні автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Білої Акації);
3) забезпечити перевірку правомірності надання Державних актів на право постійного користування земельними ділянками площею 3,8954 та 0,2756 га для будівництва автодороги.
4. Рішення направити до Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики з проханням розглянути ситуацію, що склалася з дотриманням законодавства у сфері планування і забудови територій у місті Харкові у зв'язку з будівництвом автодороги.

Голова Комітету А.І.Семинога
 
2 июля 2010 г, 10:12
Ирина Клименко 
 
 

Материалы по теме «Пробивка дороги через Лесопарк»:

В связи с обострением общественно-политической обстановки в Украине и резким увеличением попыток оставить на сайте комментарии, которые могут быть расценены как экстремистские, редакция «Объектив» приняла решение временно закрыть пользователям возможность комментировать материалы на сайте и скрыть все уже опубликованные комментарии. Эти функции будут восстановлены после нормализации обстановки. Редакция МГ «Объектив» приносит читателям свои извинения

Комментарии:

 • #18 Ктулху 02.07.10, 23:12
   

  Кот-еманый-в-рот, иди к добкеру за своими сребрениками. Кто ты такой, интернет-дрочер копеечный, и что такое депутатская комиссия Верховной Рады. Вот забыли спросит какую-то гниль подколодную......=)))))))))))))

 • #17 кнопка в ж*пе 02.07.10, 21:43
   

  да засрали вы, ребята этот парк к *бе*ней матери, а теперь спохватились типа. Он и правда никому не нужен. Разве чтоб там срать

 • #16 КОТ БАЗАЛИО 02.07.10, 18:20
   

  НОМЕР (коммент)15... тебе...

  Скажи пожалуйста, когда ты последний раз был в парке Горького ( если не живешь через дорогу и не без работный чтоб гулять) Когда?

  Тем более что твой П.Г никто не трогает. Срубили немного деревьев и сделают дорогу - для города.

  А цветные, тьху, зеленые, валают как будто там пилится все и подряд до самой Родины - матери.

  вы, там не переживайте, сейчас с костями носится начнут, доказывать их ценность к истории.

  Не прокатит эта тема - придумают еще что.

  Тут, дело не в деревьях, парк на хрен никому не нужен - ТУТ идет борьба одной власти против другой, а пара деревьев и дорога только предлог начать войну.

  А парк, повторяю, всем этим "цветным" ни кому не нужен.

  Вот так.

 • #15 NetCrow 02.07.10, 17:47
   

  Ну КОТЯРА ты и загнул! Как это парк даром никому не нужен?! Он нужен нам, ХАРЬКОВЧАНАМ!!! Мало того что эти властные свиньи бабло и так отмывают на каждом шагу и пуке, так они еще посмели покуситься на парк им.М.Горького !!!

 • #14 vk, Харьков 02.07.10, 17:38
   

  15-й в списке народный депутат Анатолий Семинога - влиятельный агробизнесмен. Он окончил Киевский государственный торгово-экономический институт. Был директором ООО "Мария", ООО "Куявия" (пункты обмена валют) и ООО "Агро-Рось" (Киев). С декабря 2001 года - заместитель председателя Украинской социал-демократической партии (партия Онопенко). ООО "Агро-Рось" является крупным производителем зерновых (в частности, ячменя) на украинском рынке. Кроме того, специализируется на реализации обрезных и необрезных лесоматериалов из хвойных и лиственных пород, мебельных и паркетных заготовок.

 • #13 vk, Харьков 02.07.10, 17:34
   

  Семинога Анатолий Иванович

  Народный депутат Украины VI созыва, БЮТ

  Дата рождения: 02.03.1960

  Место рождения, образование. Родился в селе Самгородок Смелянского района Черкасской области. В 2002(!!!!!!!!!!!!!!!) году окончил Киевский государственный торгово-экономический университет (квалификация - экономист).

  Карьера. 1978-1979 гг. - моторист-рулевой Киевского судостроительно-судоремонтного завода.

  1981-1986 гг., после службы в армии, - помощник капитана на Киевском судостроительно-судоремонтном заводе.

  1986-1988 гг. - начальник электростанции 245-ой коммунально-эксплуатационной части Туркменского военного округа. Участник боевых действий в Демократической Республике Афганистан. Награжден медалью "За трудовую доблесть".(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-))))

  1988-1994 гг. - начальник центральной лаборатории Киевского судостроительно-судоремонтного завода.

  1994-1998 гг. - директор ООО "Куявия" (Киев).

  1998-2002 гг. - директор киевского ООО "Мария".

  2002-й - генеральный директор киевского ООО "Агро-Рось".

  2002-2004 гг. - народный депутат Украины IV созыва от Блока Юлии Тимошенко (№22 в избирательном списке). Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности.

  На момент выборов был членом входящей в БЮТ Украинской социал-демократической партии под лидерством Василия Онопенко. Позже вступил в партию Юлии Тимошенко "Всеукраинское объединение "Батьківщина". С 2005 года - председатель Киевской городской организации "Батьківщини".

  В 2004-м во время выборов Президента Украины А.Семинога руководил Донецким региональным избирательным штабом коалиции "Сила народа", поддерживавшей оппозиционного кандидата Виктора Ющенко. Принял активное участие в "оранжевой революции".

  2006-2007 гг. - народный депутат Украины V созыва от БЮТ (№15 в списке). Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности.

  С декабря 2007 года - народный депутат Украины VI созыва от БЮТ (№16 в списке). Глава Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

  Семейные узы. Младший брат А.Семиноги Владимир Семинога - депутат Киевсовета нескольких созывов, член фракции БЮТ.

  _________________

  На парашу таких экологов....

 • #12 Фынф 02.07.10, 17:30
   

  О! Молодцы! Долго запрягали, правда.

 • #11 бойцы 02.07.10, 15:10
   

  Все правильно. Чем больше зеленых зон в городе, тем легче будет дышать. Харьков не должен быть Горловкой, или Запорожьем. Чем больше деревьев, генераторов кислорода, тем лучше!

  А транспортную проблему надо решать по старому генплану. Прямой пробивкой дороги от Веснина В ОБХОД парка Горького и Лесопарка.

 • #10 wupper 02.07.10, 15:08
   

  ты смотри как затявкали преданные тролли

 • КОТ БАЗАЛИО 02.07.10, 14:22
   

  Комментарий удален из-за нарушения правил

Загружается...

Новости Украины

Loading...
Loading...

META.новости

Загрузка...
©2007-2023, Медиа группа «Объектив», Харьков

Использование материалов разрешено только при наличии гиперссылки.

Редакция не несет ответственность за сообщения, оставленные посетителями.

По любым вопросам Вы можете связаться с редакцией


мобильная версия сайта

размещение рекламы

подписывайтесь на RSS

«добавляйтесь»
 
free counters